NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Plantenwerkgroep

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?


Martin Stolp
Tel.nr: 06-10001277
mailadres: stolpm@kpnmail.nl

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

Laatste Nieuws

 

Orchideeën in Zuidwolde


In Zuidwolde komen hier en daar orchideeën voor. Niet alleen in het Reestdal en de Takkenhoogte maar ook dichtbij het dorp Zuidwolde. De grootste en langst bekende groeiplaats is landschapspark Middelveen, waar jaarlijks enkele duizenden orchideeën groeien. Eerst bloeien in mei de Brede orchissen (ook wel mei-orchis genoemd) en daarna de Rietorchissen in twee soorten gevlekt en ongevlekt en de Gevlekte orchis. Die bloeien allemaal nu in juni. Hans Dekker uit Hoogeveen is orchideeënkenner bij uitstek en heeft er verschillende boeken over geschreven. Hij heeft gekeken in Middelveen en tot zijn en ieders verrassing heeft hij een daar nieuwe orchideeënsoort  ontdekt, namelijk de Bosorchis. De verschillen met de andere orchideeënsoorten zijn subtiel maar wel onmiskenbaar.

Ik had bij Idylle ook aan beide kanten van het water orchideeën gezien en Hans heeft ook op die plek gedetermineerd: aan de oostkant van het water staat een aantal Rietorchissen  en aan de westkant zowel Rietorchissen als hybriden (kruisingen) van de Brede orchis met de Rietorchis.
 

Tot slot van dit orchideeën-verhaal vonden Jaap een Joke Vliegenthart op het terrein van Buning ook de eerste orchideeën; namelijk twee Rietorchissen.


Het verschijnen van orchissen is altijd mysterieus. Duidelijk is wel dat de grond schoon moet zijn en er moeten de juiste schimmels aanwezig zijn.  Mooi dat we in Zuidwolde zulke plekken hebben.

Joop VerburgMeer Nieuws

 

Orchideeën in Zuidwolde 2023-06-17

Primula's bij de Idylle 2023-03-30

Plantenwerkgroep op excursie Terhorster Zand 2022-07-26

Plantenwerkgroep op pad 2022-06-26

Begraafplaats in bloei 2022-02-24

Dramatisch slecht waterwerk 2021-09-06

Kaardenbollen 2021-07-25

Op jacht naar winterplanten tussen de straatstenen: 'Kijk om je heen' - #rtvdrenthe 2021-01-11

Terhorsterzand, bedreigt paradijs 2020-09-04

Aanval op de Amerikaanse Vogelskers 2020-05-13

Gasten van de Knolboterbloem 2020-05-13

Molenoevers 2020-04-03

Steentijmereprijs 2020-04-03

Wilde Narcis 2020-03-25

Drentse floraprijs 2020 voor Edwin de Weerd 2020-02-22

Plantenjacht in de winter 2019-12-23

Plantenwerkgroep op wekelijkse excursie 2019-08-03

Vreugdenrijkerwaard plantenexcursie 2019-06-29

Lavendelheide in Steenberger Oosterveld 2019-06-06

Mei Orchis in Middelveen 2019-05-14

Stiggeltie planten en andere zaken mei 2019

Echte Guldenroede en tweede bloei Sleedoorn 2018-09-18

Verslag van de Plantenwerkgroep over 2018 2018-09-11
Gele stammen Platanen 2018-08-10

Klein Warkruid 2018-07-14

Excursie Plantenwerkgroep Wieden 2017-06-15

Klein warkruid in Steenberger Oosterveld 2017-08-04

Biodiversiteit op de Takkenhoogte en in het Reestdal 2017-06-10

Planteninvetarisatie 2017-06-01

Meer varens in Linde 2017-02-01
Nieuwe varens in Drenthe op voormalige landbouwgrond 2017-01-08
Bijzondere varensoorten in Linde 2016-12-31

Plantenjacht 2016-12-28
Planten op de Takkenhoogte 2016-07-21
Cursus waterplanten 2016-08-30
Eindejaarsplantenjacht 2015-12-30
Dennenorchis in Zuidwolde 2015-11-18
Gewone spurrie 2015-04-20
Prachtschubwortel en Wilde Narcis 2015-04-15
Groot Hoefblad 2015-04-15
Inventarisatie bermen in de Wolden 2014-07-08
Verslag eerste 2 cursusdagen Grassen en Zeggen
5 mei 2014 Steenthijmereprijs

1 mei 2014 Smeerwortel

4 maart 2014 Aziatische veldkers

Cursus Grassen en Zeggen

2 maart 2014: Zeldzame Heksenbezem in Douglasspar

2010: Bijzondere plantensoorten

 

 

Wie zijn we?
De Plantenwerkgroep werkt mee aan onderzoek naar de aanwezigheid van wilde planten in onze gemeente. Ze wil ook meer mensen in aanraking brengen met wilde planten en zorgen voor meer kennis om te kunnen determineren.


De werkgroep bestaat uit circa 12 leden. In de periode van april tot oktober worden individueel, maar ook gezamenlijk inventarisaties gedaan.


Wat doen we?
Planten inventariseren

We werken mee aan gemeentelijk onderzoek naar wilde planten in Zuidwolde en omgeving door te inventariseren welke bijzondere soorten er in bermen en dergelijke voorkomen. Daarbij worden de locaties aan de gemeente doorgegeven, zodat met het maaibeleid rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid van deze planten.


We inventariseren ook periodiek bijzondere gebieden in Zuidwolde e.o. (natuurgebieden, ecologisch beheerde gebieden etc.), waarmee we de ontwikkeling van deze gebieden aan de hand van de flora-verandering volgen.


En we inventariseren voor de provincie. Via deelname aan de Werkgroep Florakartering Drenthe, die in alle kilometerhokken in Drenthe planten inventariseert. Leden lopen in vaste kilometerhokken in Zuidwolde, maar ook elders in Drenthe.


Adviseren
Aan de hand van onze inventarisatiegegevens adviseren we gemeente over het maai- en bermbeleid. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld zo maaien dat planten, cruciaal voor bijvoorbeeld vlinders, op het juiste moment in bermen aanwezig blijven?

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van bijzondere wilde planten kun je voorzien van vinddatum en vindplaats en met een foto sturen naar Joop Verburg, joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Als je zelf de naam niet weet, bekijken wij het en sturen we je een reactie terug.

Hoe kun je lid worden?
Wie mee wil doen met de Plantenwerkgroep kan contact opnemen met Martin Stolp tel. 06-10001277.