NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Landschapsbehoud

 

Wie is de contactpersoon?
Roelinda Alkema
tel. 0523-657048
e-mail: hoevenolde@online.nl

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

 

Laatste nieuws


Bosstrategie en alternatieve bosstrategie,

Vanwege de angst dat in de 2e kamer het plan om veel bossen te kappen onder het mom van voorbereiding op klimaatverandering en tegengaan van de effecten van verzuring etc., wordt goedgekeurd heeft Eef Arnolds uit Holthe een rapport geschreven genaamd "Alternatieve bosstrategie" Ik beveel het van harte bij u aan omdat het duidelijk maakt dat de voorstellen die nu naar de 2e kamer gaan gebaseerd zijn op toenemend menselijk ingrijpen en houtzucht met een zeer hoog kostenaspect, terwijl Eef Arnolds aantoont dat de natuur veel meer gebaat is bij afstand nemen en de oorzaak van de problemen aanpakken.

 

Joop Verburg


Meer nieuws:

 

Bosstrategie en alternatieve bosstrategie 08 februari 2021

Zonsondergang 04 februari 2018

Krachtig geluid naar de Gemeenteraad i.v.m. afschaffen kapvergunning januari 2018

Symposium Drents Goud november 2016

Bomen in blad december 2015
Wildplasser april 2014

Samenstelling Bomenwerkgroep november 2012

Verplaatsen Linde Hoofdstraat april 2012

 

Wat doen we?
Adviseren
De werkgroep Landschapsbehoud gaat het vooral om de bescherming van met name bomen met een bijzondere waarde. Die waarde ontleent de boom aan zijn soort, zijn standplaats of zijn leeftijd. Bomen zijn belangrijk, omdat zij veel bijdragen aan het vastleggen van koolstofdioxide (CO2) en de productie van zuurstof. Ook hebben bomen een belangrijke functie hebben in de ecologische samenhang. En op veel plaatsen zijn bomen beeldbepalend voor het landschap.


Kritisch volgen bomenbeleid gemeente
Het gemeentelijk beleid rond kapvergunningen is in 2011 voor particulieren ingrijpend gewijzigd. Er hoeft nu alleen een kapvergunning te worden aangevraagd voor bomen die op een lijst van bijzondere en waardevolle bomen staan. Deze bomen voldoen aan de criteria die door de gemeente zijn opgesteld en door de raad zijn goedgekeurd. Op de lijst van de gemeente de Wolden staan slechts 3700 bomen. In werkelijkheid staan er bij particulieren meer dan 10.000 bomen. Als u wilt weten of uw bomen op de lijst staan, kunt u dit checken op de website van de gemeente De Wolden of aan het loket op het gemeentehuis. Als u het niet eens bent met de lijst, kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente en verzoeken om bomen op te nemen of af te voeren van de lijst.


De Natuurvereniging Zuidwolde heeft helaas geen invloed om de lijst uit te breiden. We kunnen alleen particulieren die over bomen beschikken, aanraden om zoveel mogelijk bomen te beschermen door ze op de lijst te plaatsen. Als er voor de bomen op de lijst een kapvergunning wordt aangevraagd kunnen we wel adequaat optreden. We kunnen ons ook inzetten om de kapvergunningen van gemeentebomen kritisch te volgen.


Snoeien?
De werkgroep Landschapsbehoud heeft een nauwe relatie met de Hoogstambrigade van Zuidwolde. Deze groep zorgt in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe voor regelmatige snoei van fruitbomen bij particulieren in de gemeente. U contact met ze opnemen via Peter Lijster, tel. 0528-372572, e-mail p.lijster@planet.nl.

Heb je een vraag over bomen of advies nodig?
Wil je advies over een boom, snoeien van bomen of iets dergelijks? Mail dan naar info@natuurverenigingzuidwolde.nl


Heb je een vraag over bomen in onze gemeente, bijvoorbeeld over het kapbeleid, dan graag contact opnemen met gemeente de Wolden.

Hoe kun je lid worden?
Wil je meewerken vaan de bescherming van bomen in onze omgeving en lid worden van de werkgroep Landschapsbehoud? Meld je dan aan bij Roelinda Alkema, e-mail hoevenolde@online.nl of telefoon 0523-657048.