NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

 

 

Vlinderommetje werkgroep

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?

Jaap Vliegenthart,

telefoonnummer: 0528-372253
e-mailadres: jaap.b.vliegenthart@gmail.com

Informatie over deze werkgroep zie onderaan deze pagina.

 

Laatste nieuws


Rondje langs het Vlinderommetje

De Vlindertuin ligt er mooi bij dankzij het werk van de vrijwilligers. Opvallend is het grote aantal wilde planten dat de Vlindertuin kleur en vorm geeft.  Niettemin blijft het aantal insecten beneden de verwachting. Sommige soorten zijn er gelukkig wel zoals de Resedamaskerbij op de Wilde reseda en een zeer kleine zandbij (wellicht Matte dwergzandbij, die in Drenthe nog niet bekend is) op Knopig helmkruid.

Langs de westrand Bloeit inmiddels het Rapunzelklokje en ook de klokjesbijen zijn dan meteen aanwezig.

Langs de Middelveenseweg heeft dit jaar een koolzaadveld felgeel gebloeid. (werk van Geert Lindenhols)  In een vrije ingezaaide bloemenstrook er voor bloeien enorme aantallen Korenbloemen en verder Klaprozen en paarse Vogelwikke. Jan Huiskes vertelt dat hij er iedere dag een groepje Puttertjes op ziet foerageren.

Op Landschapspark Middelveen is in deze tijd de bloei van de orchideeën weer indrukwekkend. Enkele duizenden orchissen (Rietorchis en Gevlekte orchis) kleuren het landschapsplan roze. Boven de plas vliegen allerlei libellen en juffers.Daarbij was de grootste verrassing dat er 3 exemplaren van de Vuurjuffer vlogen. Deze knalrode libellenmannetjes had ikzelf nog niet eerder in Zuidwolde gezien.
 

Langs de zandige Ekelenbergweg bloeit een mooie pol Rechte ganzerik met lichtgele bloemen..

In het nieuwe deel bij de kampen van Buning aan de westkant zijn bij de poel allerlei libellen en kikkers te bewonderen en er staat een klein groepje van de zeer zeldzame  Moerashertshooi in het water. Ik zag er de eerste Sintjansvlinder en de eerste bloei van Sintjanskruid. Aan de oostkant begint de boei van allerlei planten zichtbaar te worden waarbij vooral grote fel roze plakkaten van de Steenanjer opvallen. Hier en daar staat er ook Ruige anjer tussendoor en in de randen bloeien Muskuskruid en talloze Margrieten. op de weg naar de Ekelenberg vloog een jonge Grote lijster voor mij uit.


Achter de Ekelenberg wordt druk gewerkt en de route is daar erg onduidelijk. De stukken die zijn ingezaaid zijn zoals het er nu naar uit ziet niet heel massaal opgekomen. Er staat vooral veel gewoon "onkruid" als zuring en Melganzenvoet. Nog maar even geduld hebben..........

Bij Idylle is het jammer om te zien dat een aantal waterplanten door de hernieuwde noodzakelijke uitbaggering zijn verdwenen. Van Waterdrieblad, Moerasandoorn en Grote boterbloem is op dit moment niets meer terug te vinden. Langs de randen staat nog wel veel in bloei zoals Lange ereprijs, Bermooievaarsbek, Knoopkruid, Beemdkroon, Veldlathyrus en ook enkele Rietorchissen. Op de knoppen van het Jacobskruiskruid zitten enorm veel rupsen van de Jacobsvlinder. Veel zaad zal daar niet meer van af komen.  Ik kon ook nog een mooie foto maken van een Gewone oeverlibel op de vlonder.

Ik ben aan de noordelijke helft niet meer toegekomen, want er was te veel te zien en te genieten.


Joop Verburg

 

 

 

Meer nieuws

 

Rondje langs het Vlindrommetje 2022-06-28

Jaap Mekel bovenste beste bermbeheerder 20 juni 2022

Zaaien langs het Vlinderommetje 13 april 2022

Nieuwe planten in de Vlindertuin 13 april 2022

Eitjes Sleedoornpage verplant 02 april 2022

Watervervuiling bij Idylle 30 januari 2022

Rotzooi bij picknickbank 06 september 2021

Nieuws van het Vlinderommetje 01 juni 2021

Nieuwe borden langs het Vlinderommetje 28 mei 2021

Nieuwe lus aan het Vlinderommetje 15 april 2021

Nieuwe bank langs het Vlinderommetje 02 maart 2021

Winter langs het Vlinderommetje 09 februari 2021

Langlaufen over het Vlinderommetje 08 febrauri 2021

De eerste overdekte picknickbank van De Wolden is geplaatst 24 september 2020

Reactie wandelaar op Vlinderommetje 21 september 2020

Schattenlangs het Vlinderommetje 03 september 2020

Idylle staat in volle bloei 16 juli 2020

Brede Orchis 10 mei 2020

Sleutelbloemen Idylle 10 april 2020

Eendenkuikens Idylle 10 april 2020

Vlinderommetje door Middelveen 17 januari 2020

Nieuws van het Vlinderommetje 01 oktober 2019

Rups terug in de Vlindertuin. 16-09-2019

Westrand laat meer bloei en insectenleven zien 03-08-2019

Vlinderommetje in voorjaarskleed 29-03-2019

Ontwikkeling betreffende het Vlinderommetje 29-03-2019

Vlinderommetje opgeknapt 12-12-2018

Middelveen, een planten en insectenparadijs 21-08-2017

De Schoonheid van Idylle 12-06-2017

Eerste orchideeën in Idylle 06-06-2017
Voorjaarplanten bij Ydille 19-04-2017
Opening van de Idylle door burgemeester 10-06-2016
Vogels en planten langs het Vlinderommetje 12-05-2016

Bericht over ontwikkeling Idylle 17-04-2016
Nieuws over het Vlinderommetje 02-04-2016

Nieuwe banken bij Idylle 07-12-2015
Paddenstoelen langs het Vlinderommetje 20-10-2015
Idylle krijgt vorm 07-06-2014
Metselbijen en Goudwespen 14-05-2014

Aanplant nieuwe heesters langs Vlinderommetje 30-11-2013

Wat doen we?

Onderhoud

De werkgroep Vlinderommetje zet zich in om het Vlinderommetje mooi te houden en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

De leden van de groep nemen ieder een deel van de route of een bijzondere taak voor hun rekening nemen. Het werk bestaat vooral uit het vrijhouden en schoonhouden van de route en het verzorgen van de bewegwijzering.


Aanpassingen

Soms zijn aanpassingen aan de route nodig. Dit heeft nu vooral te maken met de komst van een nieuw bedrijventerrein achter de Industrieweg, parallel aan de N48. Samen met de gemeente en de Vlinderstichting gaan we een groene zone langs het bedrijventerrein inrichten. Goed voor vlinders, bijen en andere insecten!

Ook de carpoolplaats is onlangs aangeplant met struiken die aantrekkelijk zijn voor insecten.


Excursies

We organiseren op aanvraag excursies langs het Vlinderommetje. Interesse? Mail of bel met Jaap Vliegenthart:
telefoonnummer: 0528-372253,
e-mailadres:jaap.b.vliegenthart@gmail.com.


Website

De website www.vlinderommetje.nl geeft gedetailleerde informatie over de route en de bezienswaardigheden onderweg.


Heb je ideeën om de route te verbeteren?

Zie je mogelijkheden om iets aan de wandeling toe te voegen, te veranderen en dus te verbeteren? Mail dat dan aan Jaap Vliegenthart.

 

Hoe kun je lid worden?

Wil je graag meehelpen het Vlinderommetje te onderhouden en te verbeteren? En weet je van aanpakken? Meld je dan aan door een mail te sturen aan Jaap Vliegenthart.

 

 

De werkgroepleden zijn:

-Lejo Floor, 06-57462220

Aandachtsgebied: sectie 1. Idylle tot Steenbergerweg


-Harry Berendsen, tel. 0528-374210

Aandachtsgebied: Sectie 2. Steenbergerweg tot Falieberglaan


-Vacature: tel. 06-39405481

Aandachtsgebied: sectie 3. Falieberglaan tot begraafplaats


- Joop Verburg, tel. 0528-373131,

Aandachtsgebied: Sectie 4. Begraafplaats tot De Wemme


- Harry Bulthuis, tel. 0528-373772

Aandachtsgebied: Sectie 5, Middelveen (De Wemme tot rotonde Ommerweg)

 

-Mart Krook, tel. 0528-372673,

Aandachtsgebied: sectie 6. Ab Benninkpad (rotonde Ommerweg tot ingang oude camping)


-Geert Wemmenhove, tel. 06- 21210443

Aandachtsgebied: sectie 7. Ingang oude camping tot klaphek Hoogezand


-Chris Otten, tel. 0528-371969,

Aandachtsgebied: sectie 8. Klaphek Hoogezand tot Idylle


-Karst Breeuwsma, tel. 06-55357406
Aandachtsgebied: sectie 8. Uitbreidingen op Middelveense Kaamp

 

-Vacature: tel. 06-39405481
Aandachtsgebied: sectie 9. Middelveense Kaamp tot Ommerweg.

 

-Jaap Vliegenthart: tel. 0528-372253 of 06-39405481
Aandachtsgebied: Sectie 10. Ommerweg om plan Ekelenberg tot Slagendijk.

 

-Gerrit Dijkstra, tel. 0528-373850 of 06-54146444,

Aandachtsgebied: Zorg voor nestkasten, vleermuiskasten


-Joop Verburg, tel. 0528-373131,

Aandachtsgebied: Contact gemeente en Gradient (eco-onderhoud), Website

Inventarisaties planten, vlinders, libellen, bijen, paddenstoelen etc.


-Jo Muller, tel. 0528-370638,

Aandachtsgebied: contact padenonderhoud wandelnetwerk Zuidwolde, mountainbikegroep.