NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Werkgroep Dagvlinders en libellen

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?

Joop Verburg,
tel. 0528-373131
E-mail: joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nlLaatste nieuws:

Een winderige dagvlinderexcursie

De dag na de uitslagen van de Europese verkiezingen was de 2e veldexcursie naar de Takkenhoogte gepland. De harde en soms koude wind voorspelde niet veel goeds; hoogstens een kans om wat meegeblazen en verdwaalde gastvlinders als het Noords Spikkeldikkopje of een Arctische Parelmoervlinder te spotten.

Het wild-aanbod werd echter groots geopend door de observatie van 2 reeën.  Nadat de fietsen op juiste plek waren geparkeerd (inderdaad…. er waren ook enthousiastelingen op de fiets) ging de hele goegemeente op weg naar het Reestdal. De ferme pas werd enkel onderbroken door de waarneming van diverse rupsen (grote en kleine wintervlinder) , micro’s (als de geelbandlangssprietmot), bijzondere planten en andere insecten.

In het open heidegebied werd met vele ogen gespeurd naar opvliegende vlinders onder het gezang van een wielewaal in de bosrand. In korte tijd werd een jonge adder (een mannetje want de vrouwtjes komen pas tevoorschijn in de zomer), een levendbarende hagedis, een kleine vuurvlinder, groentje, hooibeestje en een  appeltak gezien. Met name deze laatste nachtvlinder bleef doodstil zitten zodat de fraaie bleek-blauwgroene tekening goed te zien was.

Na 1.5 uur hadden we het 2 km  keerpunt bereikt, het bruggetje van Bartje over de Reest. Deze brug is vernieuwd nadat een (te)  grote groep mensen de constructie had getest. Ondanks dit feit werden we van harte uitgenodigd om hier de traditionele groepsfoto te maken.

Het hoogtepunt zou de waarneming van de zilveren maan moeten worden. Vele jaren geleden (een bord van ons Natuurvereniging gaf tekst en uitleg) werden hier de omstandigheden geschapen om het voor deze zeldzame vlinder mogelijk te maken terug te keren. Moerasviooltjes als waardplant en kale jonkers als voedselbron in een  veenweidegebied  is een ideale biotoop.

Bij hoge uitzondering mochten we,  met toestemming,  het gebied betreden om een waarneming mogelijk te maken. In een “single line formation”  (achter elkaar) om zo min mogelijk schade te veroorzaken. Al snel vlogen de eerste manen op  en aan het einde van deze  mini-expeditie waren er 8 exemplaren geteld. Een prachtig resultaat waar onze voorzitter uitermate content mee was.

De koffie en koek kwamen voor sommige van ons net op tijd als een welkom rustpunt. Onder het genot van een grote koek, een fraai beekdal landschap en een koesterend zonnetje werden ervaringen nog even uitgewisseld. 

Op de terugweg werden ook de citroenvlinder, atalanta en het bont zandoogje gezien. Joop als wandelend lexicon gaf een uitleg over borstelgras, trekrus en het feit dat de amerikaanse vogelkers als exoot nu 53 vijanden heeft, 2 keer zoveel als de inlandse variant. Het einde van een middagvullend programma waarin niet alleen vlinders werden gezien maar vele verhalen werden verteld over dit fraaie stukje Drenthe.

Albert Heere 

Meer nieuws:

 

4e excursie vlindercursus op donderdag 12 september 2019-09-13

Dagvlinderexcursie 3 groep 2 2019-07-06

Dagvlinderexcursie 3 groep 1 2019-07-02

Dagvlinderexcursie 2019-06-02

Een winderige dagvlinderexcursiedag 2019-05-27

Verslag werkmorgen Vlindertuin 2019-05-07

Op zaterdag 27 april 2019 zijn er opnames gemaakt over insecten in Drenthe op onder meer de Vlindertuin te Zuidwolde.

Verslag excursie 1 groep 2 cursisten dagvlinders 2019-05-01

Verslag eerste excursie dagvlindercursus 2019-04-27

Dagvlindercursus, 2019-04-03

Groot koolwitje erg vroeg, 2019-03-11

Cursus dagvlinders, 2019-01-25

Sleedoornpage, 2018-10-13

Eerste Scheefbloemwitje in Drenthe 2018-08-17

Witjes doen het goed 2018-08-17

Landkaartje tussen de Brandnetels 2018-07-05

2018 tot nu toe een goed jaar voor de dagvlindersoorten 2018-06-30

Meer dan 50 Zilveren manen in het Reestdal 2018-06-04

Vlindertuin bestaat 20 jaar 2018-05-12

Citroenvlinder legt eitjes 2018-04-30

Eitjes zoeken van de Sleedoornpage 2018-01-06

Veel dagvlinders in de vlindertuin 2017-10-23

Laatste werkmorgen van 2017 in de Vlindertuin 2017-10-03

Sleedoornpage 2017-08-01

Nieuwe dagvlindersoort in de Vlindertuin: de Keizersmantel. 2017-08-02

Pages in Zuidwolde 2017-08-02

Vierde werkochtend in de Vlindertuin 2017-08-01

Derde werkochtend in de Vlindertuin 2017-07-04
Tweede werkochtend in de Vlindertuin 2017-05-02
Eerste werkochtend in de Vlindertuin 2017-04-04

Voorjaarsschoonmaak Vlindertuin 2017-03-11

Dagvlinders lijkt wel "dag vlinders" 2016-07-08

Zilveren maan 2016-05-30

Vlindertuin schonen 2016-03-12
Sleedoornpage-eitjes zoeken 2016-01-19
Sleedoornpage-eitjes zoeken eerste ronde 2015-12-19

Sleedoornpage 2015-08-24

Zilveren maan 2015-06-12

Landkaartje 2015-04-21
Voorjaarsbeurt Vlindertuin 2015-03-14
Noordse winterjuffer 2015-02-07
Idylle Zuidwolde: voor vlinders, bijen èn mensen 2015-02-24

Toch nog Sleedoorn-eitjes gevonden 2015-01-15

Sleedoorn-eitjes zoeken 2014-12-20

Ontdekkingen tijdens Vlinderproject basisscholen 2014

Zilveren maan in Reestdal 20-8-2014

Rood weeskind op camping Klein Zwitserland 1-8-2014

Helmkruidvlinderrups 29-6-2014

Vlindertuin in beeld 4-7-2014

Grote Beer 11-06-2014

Dupontcheliamot 27-05-2014

Hyena 02-05-2014

Wapendrager 07-05-2014

Citroenvlinder legt eitjes op de Vuilboom 01-05-2014

Rode tulpen schitteren in Vlindertuin 22-04-2014

Oranjetipje en Judaspenning 17-04-2014

Vroege Nachtvlinderavond 03-04-2014

Gehakkelde Aurelia gespot 28-4-2014

Hard gewerkt in de Vlindertuin 15-3-2014

Nieuw in de Vlindertuin 21-02-2014

Kleine vos 09-02-2014

Sleedoornpage-eitjes zoeken 25-01-2014

Rupsen actief 15-01-2014

Wie gaat er mee Vlindereitje zoeken 25-01-2014

Veel eitjes Sleedoornpage bij Vlindertuin 21-12-2013

Vlindertelling 2013 resultaten

Nachtvlinders in Zuidwolde gedetermineerd van 2010 tot 2012

 

Wie zijn we?
De Vlinderwerkgroep houdt zich bezig met dagvlinders en waar we ze tegenkomen libellen. De groep bestaat uit circa 20 personen. De werkgroep komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar met een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst. Daarnaast organiseren we regelmatig vlinderprojecten, vaak in samenwerking met de scholen en de landelijke Vlinderstichting. Het doel is altijd meer bekendheid te geven aan het voorkomen en beschermen van vlindersoorten in onze eigen omgeving.


Wat doen we?

Vlinders zijn in te delen in 2 hoofdgroepen: dagvlinders en nachtvlinders. Dagvlinders zijn te herkennen aan de eindknoppen op de antennes. Het aantal soorten dagvlinders in Drenthe is ruim 40 soorten. Nachtvlinders vliegen meestal ’s nachts, maar sommige soorten vliegen ook (of met name) overdag. Het aantal soorten nachtvlinders ligt ver boven de 2000. Daarmee is de studie naar nachtvlinders direct een stuk lastiger. Onze natuurvereniging heeft ook een aparte werkgroep Nachtvlinders.


Vlinders inventariseren
We doen onderzoek naar de vlinders in Zuidwolde en omgeving door te inventariseren welke vlinders er voorkomen. Leden lopen een vaste monitoringroute of noteren alle vlinders die ze in hun tuin of bijvoorbeeld op een wandeling zien. De gegevens gaan naar de Vlinderwerkgroep Drenthe en via hen ook naar de nationale Vlinderstichting die het gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de gemeente wordt aan de hand van de vlindergegevens overlegd over het bermbeheer. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld zo maaien dat vlinders zo goed mogelijk de kans krijgen om zich voort te planten?


Vlindertuin
De vlinderwerkgroep beheert de Vlindertuin in Zuidwolde. Er zijn inmiddels al 29 soorten dagvlinders in de vlindertuin waargenomen. De Vlindertuin ligt op het Volkstuincomplex en is het gehele jaar vrij toegankelijk. De Vlindertuin is bereikbaar via de ingang van het volkstuincomplex aan de Westerveldseweg, via het fiets- en wandelpad aan de westrand van Zuidwolde (tussen begraafplaats en Museum De Wemme) of via het schelpenpad bij adres Waardeel 4 Zuidwolde.


Excursies
De werkgroep organiseert met regelmaat een excursie naar een vlinderrijk gebied. Leuk om eens ergens anders soorten te bekijken, ook vlindersoorten die hier niet voorkomen.


Vlinderommetje
Het Vlinderommetje is een prachtige wandeling van 7½ km rondom de woonkern van Zuidwolde met veel vlinderrijke plekken. Op de route staan informatieborden over het voorkomen van de soorten en de planten die ze nodig hebben. Kijk voor meer informatie op www.vlinderommetje.nl.


Libellen
We houden ons nog niet heel veel bezig met libellen, maar onderweg zien we ze natuurlijk wel. Bijzondere waarnemingen noteren en melden we.


Waar vlinders het door allerlei oorzaken tegenwoordig vaak moeilijk hebben en veel soorten afnemen in aantal of zelfs dreigen te verdwijnen, is bij libellen het omgekeerde aan de hand. Het aantal libellen neemt toe, evenals het aantal soorten.


Libellen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, namelijk de echte libellen (zij houden de vleugels in rust wijd gespreid) en de juffers (die vouwen in rust de vleugels meestal plat tegen elkaar aan). Voor het kunnen herkennen van heidelibellen, die in onze omgeving veel voorkomen, lees hier meer.

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van vlinders en libellen kun je voorzien van vinddatum en vindplaats en met een foto sturen naar Joop Verburg, joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Als je zelf de naam niet weet, bekijken wij het en sturen we je een reactie terug. Bijzondere waarnemingen vermelden we ook op onze website onder waarnemingen.


Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in vlinders, wil je er meer van weten en helpen met inventariseren of iets organiseren, dan ben je van harte welkom. Geef je op via een mail naar Joop Verburg: joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl

Ben je specifiek geïnteresseerd in libellen, dan zou het leuk zijn als je de werkgroep helpt om daar meer kennis over op te bouwen. Laat het ons weten.