NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Natuurvereniging Zuidwolde

 

Geschiedenis
De vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o. (kortweg Natuurvereniging Zuidwolde) is opgericht in 1973. Initiatiefnemer was de toenmalige voorzitter van de Natuurverniging Staphorst-IJhorst, de heer Blauw, die samen met enkele inwoners van Zuidwolde de vereniging heeft opgericht. De eerste voorzitter was de heer Jan Tissing, toenmalig hoofd van de lagere school, de Zwermkorf.


Doel
Het doel van Natuurvereniging Zuidwolde is al vanaf de oprichting tweeledig:
1. directe en actieve bescherming van de natuur in onze woonomgeving;
2. educatie in de breedste zin op het gebied van natuur en milieu.


Bescherming van de natuur
Directe en actieve bescherming van natuur doen we met allerlei vormen van inventarisaties en waarnemingen. Bedreigingen voor de natuur stellen we hiermee waar mogelijk aan de orde. Met verschillende instanties is overleg over natuurbehoud en natuurbescherming. Zo is er tweemaal per jaar vast overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente De Wolden die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening en groenvoorziening. Eenmaal per jaar is daarbij ook de verantwoordelijke wethouder aanwezig.

Ook onderhouden we contact met verwante organisaties en verenigingen zoals Stichting Het Drentse Landschap, IVN-Consulentschap Drenthe, IVN Hoogeveen, Natuurvereniging Staphorst-IJhorst en de Natuurvereniging Dedemsvaart.

Educatie
We organiseren veel educatieve activiteiten. Excursies en informatie-avonden vormen de basis voor het verenigingsleven. De aandacht gaat sterk uit naar de jeugd. Op allerlei manieren proberen we de jeugd meer te betrekken bij de natuur. Om de jeugd te benaderen wordt ook steeds samenwerking met de basisscholen in de gemeente nagestreeft. Verder richten we ons in vele soorten van publicaties en acties op positieve aandacht voor de natuur bij de hele bevolking.

Natuurbibliotheek
De natuurvereniging beschikt over een grote collectie natuurboeken. Deze zijn te leen gedurende een maand, met mogelijkheid tot verlenging met een maand. De boeken zijn op te halen bij Tineke Bos. Voor reservering stuur een e-mail naar bostineke@planet.nl of bel met 06-53872049.

Actieve vereniging

De Natuurvereniging Zuidwolde heeft meer dan 600 leden. Velen hiervan zijn actief betrokken bij onze activiteiten en helpen ook mee ze te organiseren.
We hebben een aantal werkgroepen die zich speciaal met een onderdeel van het natuurwerk bezighouden. Op de site is onder "werkgroepen" alles te vinden over de opbouw en de activiteiten van de diverse werkgroepen.

Zuidwolde en omgeving kent een schitterende natuur. Die verdient onze continue aandacht en interesse.

Joop Verburg, voorzitter