NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Agenda's bevriende Natuurverenigingen

Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst Natuurwerkgroep De Reest + kies Agenda IVN afdeling Hoogeveen + kies Activiteiten

 

 

 

 

Jaarprogramma

 

<Naar uitgevoerde activiteiten>

 

Vrijdag 22 september 2017, 19.40 uur, Bargerveen: 7e Nachtvlinderavondexcursie

De nachtvlinderavonden worden georganiseerd om te ontdekken welke nachtvlindersoorten voorkomen in een gebied. Deze eerste keer gaan we beginnen bij de Vlindertuin. De lamp wordt daarna steeds op een andere plek neergezet. Iedereen is daar welkom. Bij ongunstig weer wordt tijdig aangegeven dat de avond niet doorgaat en zo mogelijk verschuift naar de volgende dag. De volgende data zijn: 31 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 28 juli, 18 augustus, 22 september en 27 oktober 2017.
Deze avond gaan we naar: Bargerveen  bekend. We beginnen deze keer om 19.40 uur.

Vrijdag 22 september : Nachtvlinderen in het Bargerveen gaat door! We verzamelen bij de Staatsbosbeheer boerderij Het Veenland.
Adres: Kamerlingswijk Westzijde 38
7894 AJ Zwartemeer.

Om half acht vertrekken we met Jan Rocks naar de plek waar we de lakens gaan opstellen. Waar dat precies is weet ik nog niet, ergens bij de grens........

Mocht je te laat zijn dan kun je altijd nog mij bellen, 06 54922444, dan zal er wel iemand zijn die je komt ophalen bij de boerderij.

Zaterdag 30 september 2017: jaarlijkse paddenstoelenexcursie

Bernhard de Vries laat ons ’s morgens de geheimen van de paddenstoelenwereld zien, ruiken, proeven en beleven. Voor de kinderen is er een speciale gids. Vertrek om 9.30 uur vanaf Tonckenshuys. De excursie duurt tot ca 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich niet op te geven.Zien we ook de Roodschubbige gordijnzwam?


Dinsdag 3 oktober 2017: werkmorgen in de Vlindertuin

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.

Vrijdag 27 oktober 2017, 19.30 uur, Koekangerveld: 8e Nachtvlinderavondexcursie

De nachtvlinderavonden worden georganiseerd om te ontdekken welke nachtvlindersoorten voorkomen in een gebied. Deze eerste keer gaan we beginnen bij de Vlindertuin. De lamp wordt daarna steeds op een andere plek neergezet. Iedereen is daar welkom. Bij ongunstig weer wordt tijdig aangegeven dat de avond niet doorgaat en zo mogelijk verschuift naar de volgende dag. De volgende data zijn: 31 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 28 juli, 18 augustus, 22 september en 27 oktober 2017.
Deze avond gaan we naar: Koekangerveld,  Ruinerweg 44 (Koekange) . coordinaten 219.35 x 525.95. We beginnen deze keer om 19.30 uur.

Geelbruine Herfstuil

Zaterdag 28 oktober 2017 in het Faliebergbos, 19.30 uur: Nacht van de nacht

In deze Nacht van de Nacht gaan we nieuwe dingen doen om het belang van het duister duidelijk te maken. Thema is deze keer: “verbinden in het donker”. Kosten voor deze avond: kinderen gratis en ouders/begeleiders betalen € 2,00 per persoon voor consumptie en organisatie. Start om 19.30 uur vanaf het parkeerterrein bij het Tonckenhuys.

Zaterdag 4 november 2017, vanaf 09.00 uur bij de rotonde Ommerweg: Natuurwerkdag
Op deze zaterdag gaan we opnieuw aan het werk in de natuur in onze eigen gemeente in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Om 9.00 uur verzamelen we bij de rotonde bij de Ommerweg. We gaan weer werken om het landschap daar open te houden en sommigen gaan aan de gang om onderhoudswerk te doen langs andere stukken van het Vlinderommetje.
Trek stevige kleren en schoeisel aan, wij zorgen voor handschoenen en gereedschap. Om ca. 12.30 uur sluiten we af met erwtensoep voor alle werkers groot en klein.


Donderdag 16 november 2017 in De Boerhoorn, 20.00 uur: Foto- en filmavond NVZ
Omdat ieder jaar weer blijkt hoeveel mensen hun foto’s en films willen vertonen en wat een prachtige beelden er dan te zien zijn met de verhalen er bij, gaan we met deze jaarlijkse foto-avonden door. Ieder lid of iedere belangstellende krijgt de gelegenheid om een beperkt aantal (van maximaal 15 tot 20) zelfgemaakte natuurfoto’s of korte filmpjes te vertonen. Eerdere avonden hebben laten zien dat er prachtige verhalen verteld worden en dat er bijzondere foto’s en filmpjes te zien zijn. Opgave voor deelname aan de vertoning is vooraf nodig bij info@natuurverenigingzuidwolde.nl of telefonisch 0528-373131. Voor iedere deelnemer is maximaal een kwartier tijd beschikbaar voor presentatie. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of om te komen kijken en de toegang is gratis!


Dinsdag 12 december 2017 om 20.00 uur in de Boerhoorn: Hans Dekker over Natuur in Drenthe en na de pauze Orchideeën in Scandinavië. Hans Dekker, werkzaam bij de provincie Drenthe, zal een avond over natuurbescherming verzorgen. Voor de pauze gaat hij in op Natura 2000 in Drenthe. Alle gebieden passeren de revue, maar ook is er aandacht voor de zin van deze Europese aanpak van natuurbescherming. Na de pauze gaan we op reis naar Scandinavië en toont Hans een keur aan orchideeën die daar voorkomen. Scandinavië blijkt een echt natuureldorado voor orchideeënliefhebbers! Hans zal echter ook allerlei andere aspecten van de rijke natuur uit het hoge noorden behandelen.

Onder andere deze prachtige groep Vrouwenschoentjes komt in beeld

Woensdag 27 december 2017 om 9.30 uur in de Boerhoorn: Nestkastenmorgen voor de jeugd

Traditiegetrouw organiseert de Natuurvereniging Zuidwolde een morgen voor kinderen om nestkasten te bouwen, pinda’s te rijgen, vetbollen te maken en uilenballen te pluizen. Alle kinderen zijn welkom en meehelpende ouders en grootouders natuurlijk ook. Neem wel zelf een hamer en nijptang mee. De natuurvereniging zorgt voor de rest.


Zondag 7 januari 2018, 13.00 uur: Winterwandeling
Op deze eerste zondag na Nieuwjaar organiseert Natuurvereniging Zuidwolde de jaarlijkse winterwandeling. De bestemming van de natuurwandeling is nog niet rond. We sluiten af met koffie of chocolademelk en koek. De details verschijnen op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl Deelnamekosten: vrijwillige bijdrage.


Dinsdag 30 januari 2018, 20.00 uur Boerhoorn: Vogels in Drenthe
Bert Dijkstra werkt bij Landschapsbeheer Drenthe en is een begenadigd verteller. De presentatie gaat deze avond over vogels. Hij vertelt over de veranderingen in de vogelstand in Drenthe. Klimaat, landgebruik en waterverbetering zijn oorzaken van die verandering. Speciale aandacht besteedt hij aan het boeiende leven van de Scholekster. Iedereen is welkom.

Speciale aandacht voor de Scholekster

Zondag 25 februari 2018: Excursie diersporen met Jeroen Kloppenburg. Verzamelen om 09.00 uur bij Tonckenshuys. Allerlei dieren, we zien ze niet zo vaak, maar ze zijn er wel. Veel dieren hebben geleerd zich voor mensen (en andere roofdieren) verscholen te houden. Zo leven ze in de nacht, of diep verscholen in het bos. Maar wanneer ze zich dan bewegen laten ze wel sporen achter. En die sporen verraden niet alleen hun aanwezigheid, maar ook hun gedrag. Deze excursie gaan we op pad met Jeroen Kloppenburg. Jeroen is sinds zijn jeugd gefascineerd door diersporen. Hij is gediplomeerd IVN Natuurgids, coördinator van de Deventer Dassenwerkgroep, actief in het ottermeetnet en eigenaar van het in diersporen gespecialiseerde Weylin Tracking.

Jeroen Kloppenburg vertelt over diersporen.

Zaterdag 10 maart 2018, 09.00 uur: werken in de Vlindertuin in Zuidwolde
De jaarlijkse opknapbeurt van de Vlindertuin begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. We gaan aan het werk om de Vlindertuin uit de winterrust te halen en de paden weer op te knappen etc. Iedereen is welkom om mee te helpen. Handschoenen, stevig schoeisel en een schep, hark of kruiwagen zijn handig om mee te nemen.


Donderdag 29 maart 2017 19.30 uur Boerhoorn: Jaarvergadering van de Natuurvereniging met aansluitend om ca 20.15 uur een onderwerp over vogels.

Het staat nog niet vast wie de avond verzorgt. Zodra het bekend is, vermelden we dat hier. Zoals gebruikelijk is zelfs de koffie deze avond gratis.

 

<Naar uitgevoerde activiteiten>